ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΜΕ EMAIL

Γνωρίστε την ΔΩΡΕΑΝ υπηρεσία της αυτόματης αποστολής ιστορικού συμβάντων, μέσω email, σε προκαθορισμένους λογαριασμούς του συνδρομητή.

Η αποστολή του ιστορικού των συμβάντων μπορεί να πραγματοποιηθεί:

  • Κάθε µήνα
  • Κάθε εβδοµάδα
  • Καθηµερινά

TOP