ΥΠΗΡΕΣΙΑ GLOBAL GPRS

Το ασύρματο δίκτυο GPRS των προγραμμάτων Global SIM (internet με υποστήριξη 3 παρόχων) κάνει την απόλυτη ασφάλεια πραγματικότητα.

Σε περίπτωση διακοπής ενός δικτύου (παρόχου), ενεργοποιείται αυτόματα ο εναλλακτικός πάροχος ώστε ο συναγερμός σας να βρίσκεται διαρκώς συνδεδεμένος, ασύρματα, με το Κέντρο Λήψης Σημάτων.

GLOBAL STANDARD GLOBAL ADVANCED
Συχνότητα Ελέγχου Επικοινωνίας 1 ώρα 5 λεπτά
*Οι κάρτες Global Sim δεν πωλούνται μεμονωμένα αλλά παρέχονται μόνο με την αγορά συσκευής επικοινωνίας GPRS από την SIGMA SECURITY

TOP