ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Basic Plus Pro
ΠΑΚΕΤΑ 24 ΩΡΕΣ Συχνότητα ελέγχου επικοινωνίας 1 ΩΡΑ Συχνότητα ελέγχου επικοινωνίας 5 ΛΕΠΤΑ Συχνότητα ελέγχου επικοινωνίας
ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ
(επιλέγετε έναν από τους παρακάτω)
Μέσω τηλεφωνικής γραµµής (PSTN/ISDN)
Μέσω internet (TCP/IP)
Μέσω δικτύου κινητής τηλεφωνίας (GSM/GPRS)

ΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ ΣΗΜΑΤΑ
Όπλιση - Αφόπλιση
Διάρρηξη
Ληστεία (Πανικός)
Πυρκαγιά
Ιατρική βοήθεια
Προσωπική απειλή
Παρενόχληση πληκτρολογίου
Χαµηλή µπαταρία
Διακοπή ρεύµατος
Βλάβη τηλεφωνικής γραµµής
Επιπλέον τµήµατα (partitions)

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες μας αλλά και τις χρεώσεις, επικοινωνήστε μαζί μας.

Basic Plus Pro
ΠΑΚΕΤΑ 24 ΩΡΕΣ Συχνότητα ελέγχου επικοινωνίας 1 ΩΡΑ Συχνότητα ελέγχου επικοινωνίας 5 ΛΕΠΤΑ Συχνότητα ελέγχου επικοινωνίας

EΛΕΓΧΟΣ ΩΡΑΡΙΟΥ
Ενημέρωση µέσω SMS
Ενημέρωση µέσω τηλεφώνου

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΜΕ EMAIL
Κάθε µήνα (εφόσον ζητηθεί)
Κάθε εβδοµάδα
Καθηµερινά

ΥΠΗΡΕΣΙΑ GPRS
GLOBAL GPRS
Ενσωµατωµένος όγκος δεδοµένων 5MB ανά µήνα2
STANDARD GPRS
Ενσωµατωµένος όγκος δεδοµένων 25MB ανά µήνα2
1. Η χρονική διάρκεια του συµβολαίου σύνδεσης µπορεί να είναι 6 ή 12 µήνες. Η εξόφληση του συνολικού ποσού της συνδροµής γίνεται προκαταβολικά.
2. Μετά την κατανάλωση του ενσωµατωµένου όγκου δεδοµένων, υπάρχει επιπλέον χρέωση.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες μας αλλά και τις χρεώσεις, επικοινωνήστε μαζί μας.

TOP